Babando

Babando on vuonna 2017 perustettu kotimainen sosiaali- ja terveysalan valtakunnallinen toimija.

Tuotamme ensiluokkaisia vastaanottokeskuspalveluita turvapaikkaa hakeneille ja kansainvälistä suojelua saaville aikuisille, nuorille ja perheille. Nykyiset yksikkömme sijaitsevat Kajaanissa, Sotkamossa, Lappeenrannassa, Kokkolassa ja Porissa. Palveluidemme piirissä on päivittäin yli 800 henkilöä. Vastaanottotoimintaa valvoo Maahanmuuttovirasto.

Tulevaisuuden visiomme on olla mukana uudistamassa sosiaali- ja terveysalan palveluita myös alan muilla osa-alueilla.

Ota yhteyttä

Tarinamme

Babandon juuret juontavat vuoden 2015 maahanmuuttokriisiin, jolloin Eurooppaan ja Suomeen suuntasi lyhyessä ajassa huomattava määrä turvapaikanhakijoita. Vastaanottotyö oli vahvasti julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kannateltavana, ja laajamittainen maahantulo asetti silloiset toimijat ennennäkemättömän haasteen eteen. Uusia toimijoita tarvittiin kipeästi osaksi tilanteen ratkaisua.

Osana ratkaisua Babandon perustajat saivat Maahanmuuttovirastolta toimeksiannon ryhtyä tuottamaan maahantulijoille vastaanottopalveluita osana Maahanmuuttoviraston valvomaa palveluntuottajaverkostoa. Keskuksen hyvään laatuun, asiakaslähtöisyyteen ja kustannustehokkuuteen pohjautuva toiminta jatkui tuolloin noin kahden ja puolen vuoden ajan, kunnes vastaanottokeskustarve luonnollisesti väheni ja palveluntuottajien määrää sen myötä kavennettiin.

Vuonna 2022 Ukrainan sota käynnisti jälleen suuremman luokan maahantulon, ja vastaanottotyöhön kaivattiin nopeasti toiminnan käynnistämiseen kykeneviä toimijoita. Babandolla oli jo kertynyt vastaavasta tilanteesta kokemusta, jota voitiin hyödyntää nopeaa reagointia vaativassa tilanteessa - Babando yhtenä harvoista yksityisistä toimijoista sai Maahanmuuttovirastolta toimeksiannon uuden asuntopohjaisen vastaanottokeskuksen perustamiseen. Babandon ensimmäinen vastaanottokeskus avattiin Kirkkonummella heinäkuussa 2022.

Sittemmin Ukrainan sodan myötä vastaanottokeskusten tarve on valtakunnallisesti lisääntynyt. Yhdestä, vuonna 2022 avatusta vastaanottokeskuksesta alkunsa saanut toimintamme on nopeasti vakiintunut valtakunnalliseksi toiminnaksi. Tänä päivänä operoitavanamme on kaksi aikuisten ja perheiden vastaanottokeskusta sekä neljä yksin maahan saapuneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden majoittamiseen ja hoivaan erikoistunutta ryhmäkotia. Palveluidemme piirissä on päivittäin yli 800 henkilöä, ja työllistämme yli sata sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ympäri Suomen.

Missiomme

Olemme rohkea, moderni ja näkemyksellinen yritys, jonka toiminnan keskiössä ovat ensiluokkainen asiakas- ja henkilöstökokemus. Työskentelemme toisten ideoita, ajatuksia ja ehdotuksia kuunnellen sekä toimintamallejamme jatkuvasti kehittäen. Tehokkaat ja modernit työskentelytapamme mahdollistavat yhteiset onnistumisemme.

Tällä hetkellä toimintamme keskittyy monipuoliseen vastaanotto- ja ryhmäkotitoimintaan. Tulevaisuuden visiomme on olla mukana uudistamassa  sosiaali- ja terveysalan palveluita myös alan muilla osa-alueilla.

Arvomme

Ihmisläheinen kohtaaminen

Ihmisläheisyys merkitsee meille sitä, että kohtaamme toisemme aidosti kuunnellen, arvostaen ja kunnioittaen. Toimintamme ytimessä on vahva yhteisöllisyys, jonka kautta huolehdimme toisistamme ja luomme jokaiselle tilan tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Vaalimme monikulttuurisuutta, ja kohtaamme jokaisen asiakkaamme empaattisesti, välittäen ja yksilön hyvinvointia silmällä pitäen.

Vaikuttava ja 
laadukas toiminta

Toimintaamme ohjaavat korkeat laatustandardit, joiden kautta pyrimme luomaan kestävää hyvinvointia ja vaikuttamaan positiivisesti yhteiskuntaan. Toimintamme laatu peilautuu yhteisön ja yksilön tasolle luotettavuutena, jonka perustana ovat läpinäkyvät ja laadukkaat toimintamallit. Yhteinen tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme kodikas asuinympäristö, jossa on turvallista elää ja olla. Työmme vaikuttavuus luo meille merkityksellisyyttä.

Vastuullinen uudistaminen

Vastuullinen uudistaminen merkitsee meille jaettua tahtotilaa kehittyä yksilöinä, uudistua yhteisönä ja kehittää toimintaamme vastuullisesti. Olemme proaktiivinen ja näkemyksellinen toimija, jonka päätöksentekoa ohjaavat inhimilliset ja tehokkuutta korostavat periaatteet. Arvostamme uteliaisuutta ja uudistumishalua, ja panostamme koulutukseen rakentaen entistä ammattitaitoisempaa yhteisöä.

Yhdessä onnistuminen

Uskomme, että yhdessä tekeminen on varmin, kestävin ja antoisin polku onnistumiseen. Kannustamme aktiiviseen vuorovaikutukseen, jonka puitteissa jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus tuoda omia ideoitaan, näkemyksiään ja ehdotuksiaan esiin. Vaalimme kulttuuria, jossa virheet kuuluvat elämään ja luovat tilaisuuksia oppia. Vahva keskinäinen luottamus mahdollistaa sen, että voimme kokea sekä haasteet että onnistumisen hetket yhdessä niistä vahvistuen.

Rovaniemen vastaanottokeskus
Sotkamon vastaanottokeskus
Kokkolan ryhmäkoti
Lappeenrannan ryhmäkoti
Porin ryhmäkoti
Kajaanin ryhmäkoti
Kajaanin vastaanottokeskus

Yksiköt kartalla

Meillä on vastaanottokeskuksia ja ryhmäkoteja ympäri Suomea.

Yksikköjen yhteystiedot